Rozmiar: 15909 bajtów

- 0719 -

1352, 6 VII, Awinion (Auinion)

II Non. Julii a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Pawła (Paulus), biskupa elekta w Gurk (Gurcensis), pozbawia Piotra Egidi de Cogetyn, kleryka ołomunieckiego (Petrus ... Olomucensis), notariusza, kanonikatu i prebendy w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) na skutek popełnionego przezeń morderstwa i przyznaje je Piotrowi de Bancow (Petrus).

Druk: MBV, I, s. 772, nr 1501.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów