Rozmiar: 15909 bajtów

- 0720 -

1352, 6 VII, Awinion (Auinion)

II Non. Julii a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Ulryka de Wolfurt (Ulficus), rycerza Ludwika Węgierskiego (Ludovicus rex Ungariae), zgadza się na prowizję beneficjum kościelnego w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), dla Mikołaja de Oberwitz (Nicolaus), kleryka gnieźnieńskiego (Gneznensis).

Regest: MBV, I, s. 773, nr 1502.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów