Rozmiar: 15909 bajtów

- 0721 -

1352, 8 VII, Awinion (Auinion)

VIII Id. Julii a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Pawła, biskupa elekta w Gurk (Paulus electus Gurcensis), występującego w imieniu Ludwika, króla Węgier (Ludouicus rex Ungarie), przyznaje prowizję na urząd kościelny Ulrykowi zwanemu Schoff (Vlricus dictus Schoff) w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), wakujące aktualnie lub w przyszłości, i potwierdza otrzymanie przez niego kanonikatu i prebendy oraz prepozytury przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu, a także kanonikatu i ekspektatywy na prebendę w kościele ołomunieckim (Olomucensis).

Wystawca również na prośbę w.w. Pawła potwierdza Szymonowi z Legnicy (Symonus de Legnitz), kapelanowi Ludwika, króla węgierskiego, wszystkie godności i dochody.

Druk: MBV, I, s. 773, nr 1504.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów