Rozmiar: 15909 bajtów

- 0722 -

1352, 13 VII, Świdnica (Swidnicz)

an sante Margarithen tak der heyligen Juncvrauwen

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... herczoge von Slezien herre von Furstinberg und czur Swidnicz), stwierdza, że w jego obecności Heynke von Sydlicz sprzedał Petschenowi (Petscho) de Rychinbach, mieszczaninowi świdnickiemu (Swidnicz), i jego spadkobiercom roczny czynsz w wysokości 16 1/2 grzywny z 11 łanów w Witoszowie Dolnym w okręgu świdnickim (Bougendorf ... Swidniczischen Wychpildis) wolne od wszelkich powinności, z obciążeniami prawa książęcego, wszystkimi prawami i dochodami z prawem alienacji. Wystawca zastrzega sobie i swoim następcom "munczgelt" także wyższe sądownictwo w tej posiadłości.

Świadkowie : Kune von Pankindorf, Reyntsch Schaff, Hannus von Uchtericz Nickil von Syfridow, Heynlyn z Cerni (Cirle), Nickil von Sachinkirche, Piotr von Czedlicz (Petri), pisarz krajowy deme diser Brief beuolen wart.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 13 VII, Świdnica.
Kopia: niem., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów