Rozmiar: 15909 bajtów

- 0728 -

1352, 21 VII, Awinion (Auinion)

XII Kal. Augustii anno undecimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Mateuszowi, synowi Konrada z Barda Śl. (Matheus natus quondam Conradi de Wartha), klerykowi wrocławskiemu (Vratislaviensis), na beneficjum z uposażenia opata i konwentu klasztoru cystersów w Kamieńcu (Kamencz, Camentz), którego dochód nie może przekraczać 18 grzywien srebra rocznie.

Regest: MBV, I, s. 777, nr 1515.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów