Rozmiar: 15909 bajtów

- 0730 -

1352, 22 VII

Jenchin von Comeren otrzymuje od papieża Klemensa VI parafię Św. Jerzego w Ziębicach.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 294.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów