Rozmiar: 15909 bajtów

- 0732 -

1352, 24 VII, Awinion (Auinion)

IX Kal. Augusti a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Przeclawa, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), zgadza się na rezerwację godności i urzędu w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) wakującego w przyszłości dla Andrzeja de Roslauicz (Andreas), kanonika wrocławskiego, który otrzymał już prowizję na prebendę w kościele wrocławskim wraz z folwarkiem (allodium) Pierwoszów (Pirwosow).

Druk: MBV, I, s. 777, nr 1516.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów