Rozmiar: 15909 bajtów

- 0733 -

1352, 24 VII, Awinion (Auinion)

VIIII Kal. Augusti a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Przecława biskupa wrocławskiego udziela prowizję Andrzejowi de Rosslawicz, kanonikowi wrocławskiemu (Andreas ... Vratislaviensis) na urząd w diecezji wrocławskiej, którego beneficjum stanowi folwark Pierwoszów (Pirwosow).

Regest: MBV, I, s. 778, nr 1517.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów