Rozmiar: 15909 bajtów

- 0734 -

1352, 27 VII, Awinion (Auinion)

VI Kal. Augusti a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus rex Poloniae), udziela prowizji Florianowi (Florianus), kuzynowi Piotra z Mokrska (Motrsko), na godność i urząd połączony z prebendą w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), wakujący obecnie lub w przyszłości, a także kustodię przy kolegiacie sandomierskiej (Sandomiriensis).

Druk: MBV, I, s. 778, nr 1518.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów