Rozmiar: 15909 bajtów

- 0735 -

1352, 31 VII, Edingen k. Wetzlar (Eodingen)

ultimo die Julii regnorum nostrorum anno Romani septimo, Boemie vero sexto

Karol, król rzymski i czeski (K,arolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), poleca Rudigerowi (Rudigerus) de Hugowicz, staroście ząbkowickiemu (Frankensteinensis), na prośbę Sigharda (Sighardus), opata klasztoru cystersów w Kamieńcu (Camenczensis) i kapelana królewskiego, roztoczyć opiekę nad opatem, jego klasztorem i posiadłościami.

Druk: CDS, X, s. 186, nr 232.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów