Rozmiar: 15909 bajtów

- 0738 -

1352, 4 VIII

Dokument Jesca de Wasch de Wessel w sprawie kupna dóbr Crachonow dla Nervosa de Hututz. Datum per manus notariusza Mikołaja.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep.135 C, nr 123, s. 97; tamże, sygn. Rep.135 B, nr 55 a, s. 98, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów