Rozmiar: 15909 bajtów

- 0739 -

1352, 9 VIII, Racibórz (Rachibor)

in vigilia b. Laurencii

Otto i Jesco, bracia de Lynauia, wraz ze swą siostrą Klarą (Clara) przed sądem prowincjonalnym w Opawie (Opauia) sprzedają Eufemii (Evfemia), ksieni klasztoru dominikanek w Raciborzu (Rachibor), a siostrze zmarłego księcia raciborskiego , Leszka (Lestko ... dux Rachiboriensis), oraz całemu klasztorowi 4 łany ziemi we wsi zwanej Bescav koło miasta Nowa Cerkwia (Noua ecclesia) ze wszystkimi dochodami, przyległościami i prawami.

Świadkowie: rycerze: Waltherus de Kacer, Henryk zwany Hoberg (Henricus), Michał (Michael), sędzia dworu raciborskiego (Rachibor), Hynco de Lubsicz, Sbesco de Turcav, Wlmannus de Lynavia.


Druk: CDS, II, s. 153, nr 45.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów