Rozmiar: 15909 bajtów

- 0742 -

1352, 21 VIII, Brzeg

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina, zatwierdza transakcję jakiej dokonał Petzo von Jencowitz, mieszczanin brzeski, który kupił od Katarzyny, księżnej brzeskiej, matki księcia Ludwika, 9,5 łana z przyległościami w Brzezinie (Briesen) w okręgu brzeskim.

Świadkowie: Hoyger von Prettitz, rycerz, Myrzan z Pogorzeli (Pogrella), Schenco z Kruszyny (Schonow), Fryderyk von Sulcz, Hanco z Wiadrowa (Wedrow), Jan, notariusz dworski.


Regest: CDS, IX, s. 21, nr 134.
Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 68, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów