Rozmiar: 15909 bajtów

- 0743 -

1352, 22 VIII, Świdnica (Swidnicz)

in dem Metewochen vor Bartholomei

Bolko, książę Śląska pan Świdnicy (Bolke here czur Swyd[nicz]), nakazuje rajcom świdnickim (Swydnicz) wypłacać z należnego mu podatku oraz świadczeń z tytułu "kleinen Münzgelt" 117 1/2 grzywny Kunczelinowi (Cunczelinus), a jeśli tenże jest dłużnikiem kogokolwiek może tę sumę temuż przekazać.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 22 VIII, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów