Rozmiar: 15909 bajtów

- 0744 -

1352, 23 VIII, Wrocław?

in vigilia Bartholomei

Ebirhardus z Goliszowa (Golschow) i jego żona Luscha nabywają 12 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Wrocławia za 108 grzywien z rezygnacją z prawa odkupu w ciągu 10 lat.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów