Rozmiar: 15909 bajtów

- 0745 -

1352, 28 VIII, Wrocław?

in die beati Augustini

Mikołaj (Nicolaus), sołtys, i jego żona Elżbieta (Elyzabeth), mieszczanie wrocławscy, nabywają 12 grzywien rocznego czynszu za 108 grzywien z dochodów miasta Wrocławia, z rezygnacją z prawa odkupu w ciągu 10 lat.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów