Rozmiar: 15909 bajtów

- 0746 -

1352, 30 VIII, Roudnice nad Labem (Rudnicz)

die penultima mensis Augusti

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis ecclesie archiepiscopus), oraz jego bracia Smylo i Wilhelm (Wilhelmus) z Pardubic (Pordowicz) zwalniają z powinności wobec siebie sołtysów: Kunczelina (Cunczelinus) z Szalejowa (Seidlerdorph) i Hennela ze Starkowa (Hennelo de Pertoldisdorph), a także chłopów czynszowników ze Starkowa (Pertholdisdorph) w celu podporządkowania ich konwentowi kanoników regularnych w Kłodzku (Glacz).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 140-141.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów