Rozmiar: 15909 bajtów

- 0748 -

1352, 1 IX, Wrocław

Katarzyna, księżna ¦l±ska i pani Brzegu, potwierdza kapitule brzeskiej prawo zwierzchnie nad Piskorzowem (Peiskerau).

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 152, s. 14 v, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów