Rozmiar: 15909 bajtów

- 0749 -

1352, 2 IX, Wrocław

Dominica post die sancti Egidy Abbaty

Katarzyna, księżna ¦l±ska i pani Brzegu (Katharina ... ducissa Slezie et domina Bregensis) zatwierdza prawo zwierzchnie nad Piskorzowem (Peiskera) i Swojkowem (Swoykow) Heynconowi Engilgeri (Heynko), które tenże kupił niegdy¶ od księcia Bolesława, pana Brzegu, za 100 grzywien.

Ekscerpt: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 152, s.18, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów