Rozmiar: 15909 bajtów

- 0750 -

1352, 3 IX, Wrocław (Wratislauia)

III Non. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), przekazał na utrzymanie kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) wieś Strzeganowice w okręgu wrocławskim (Streganowicz alias Passchowicz Wratislauiensis districtus) wraz z dziesięcinami i wszystkimi prawami, które dotychczas wchodziły w skład dóbr stołu biskupiego.

Świadkowie: Henryk scholastyk (Henricus), Mikołaj (Nicolaus), kustosz, Cunczko ze Skałki (Schalkow), dziekan głogowski, Luthco de Culpen, kanonicy wrocławscy przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiens), Mikołaj de Schellndorph, kantor głogowski (Nicolaus ... Glogouiensis), Piotr z Gostynia (Petrus de Gostina), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Piotr z Bytomia (Petrus de Buthum), Jan Lesbek (Johannes), Beldo, Janussius z Pogorzeli (Pogrella), Dythmarus, Jakub augustianin (Jacobus), Jan Polak (Johannes Polonus), prałaci i kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), i Jan Conoplath (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej.

Pieczęć biskupa Przecława.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 38 a.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 27 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów