Rozmiar: 15909 bajtów

- 0751 -

1352, 8 IX, Koźle (Kozla)

in die nativitatis sancte Marie

Bolko, książę Koźla i Bytomia (Bolko ... dux Kozlensis et Buthumiensium terrarum), nadaje Petriscowi i jego następcom prawa książęce we wsi Większyce (Wecschicz).

Świadkowie: Mersanus z Prószkowa (Proskow), Korenonus de Kuthelino, Dirsconus de Twardona, Stephco de Kopelaw.


Druk: Siles. rer. script., I, s. 972, nr LXXXIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów