Rozmiar: 15909 bajtów

- 0753 -

1352, 15 IX, Ząbkowice Śl. (Frankenstein)

in crastino Exaltacionis sancte Crucis

Mikołaj zwany Berwig (Nicolaus), Piotr Nigri (Petrus), Mikołaj Magistri (Nicolaus) i Jan Monachi (Johannes), rajcy ząbkowiccy (Frankenstein), zaświadczają; że w ich obecności, podwójta Hermana (Hermanous subaduocatus hereditarius) oraz ławników Henryka Woluerami (Henricus), Syndermana (Syndermanus), Marcina Symonis (Martinus), Marcina z Barda Śl. (Martinus de Wartha), Macieja Sartora (Mathias Sartor), Tomasza Wydenera (Thomas Wyderner), Anzelma Gremysla (Anselmus Gremysl), sołtysa z Budzowa (Schonewalde), Mikołaj (Nicolaus) z synami Piotrem (Petrus) i Mikołajem (Nicolaus) sprzedał opatowi oraz konwentowi w Henrykowie (Henrihovo) 2 młyny między Bobolicami (Schryberdorf) a Lutomierzem (Quickendorf) wraz ze wszystkimi posługami za 70 grzywien. Datum per manus Henryka (Henricus), notariusza miasta Ząbkowice Śl.

Pieczęć miasta Ząbkowice Śl.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 109, 1352, 14 IX, Ząbkowice Śl.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów