Rozmiar: 15909 bajtów

- 0756 -

1352, 24 IX, Otmuchów (Othmuchow)

VIII Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zatwierdza transakcję między Piotrem, wójtem w Widawie (Petrus aduocatus opidi in Wydauia), matką Jadwigą (Hedwigis) i żoną Anną (Anna) a Peczkonem, synem rycerza Stosza (Peczko filius quondam dominum Stoschonis militis), któremu Piotr sprzedał za 415 grzywien wójtostwo w Widawie (in Wydauia) ze wszystkimi prawami, jakie określał dokument biskupa Tomasza II (Thoma olim episcopus Wratislauiensis) z 26 VII 1291 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 2197) obecnie tu przedstawiony.

Świadkowie: Mikołaj Schamborii z Kotowic (Nicolaus ... de Kathowicz), Jaracius z Pogorzeli (Pogrella), Rudgerus młodszy de Hugwicz, rycerze, Jan de Waldow (Johannes), starosta, Elgerospyel, kasztelan otmuchowski (Othmuchoviensis), Vroczco de Curzantkouicz, marszałek, i Jakub Augustini (Jacobus), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), protonotariusz biskupi, oraz Mikołaj z Jędrzejowa (Nicolaus de Andirsdorph), Fryderyk (Fredericus), Mrocothus i Andrzej Przychod (Andreas).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, nr 98, 1352, 24 IX, Otmuchów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów