Rozmiar: 15909 bajtów

- 0757 -

1352, 24 IX, Otmuchów (Otmuchow)

VIII Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), informuje hebdomadarzy katedralnych i kolegiaty Św. Krzyża; a także wszystkich w archiprezbiteriatach: nyskim (Nyzen[sis]), brzeskim (Bregensis), namysłowskim (Nampslauiensis), strzelińskim (Strelinen[sis]), niemczańskim (Nempczen[sis]), średzkim (Nouoforen[sisp, komendatariuszy w Brzegu (Brega), Oleśnicy Małej (Olsna), Miłoszycach (Melesicz), Marcinkowicach (Martincowicz) i wszystkich proboszczów oraz rektorów kościelnych całej diecezji wrocławskiej o szkodach i rozbojach, jakich dopuścili się Konrad (Conradus), rycerz, i jego brat Jan (Johannes), synowie zmarłego Myttylsta (Mytylst), wraz ze swoimi chłopami: najeżdżali oni dobra biskupie, naruszali prawa biskupa w Jelczu (Jalcze) i okolicy, zbudowali bezprawnie młyn na rzece Bystrzycy (Bystricz). Wszystkich tych Jan (Johannes), dziekan, i Henryk de Bancz (Heynricus), archidiakon, obłożyli interdyktem, co potwierdza biskup Przecław, określając sposób ogłoszenia kary oraz jej zakres.

Kopia: łac., AA Wrocław, Liber Niger, s. 477 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów