Rozmiar: 15909 bajtów

- 0758 -

1352, 30 IX, Wrocław?

in crastino sancti Michaeli

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Katarzynie Baranne (Katharina) 6 1/2 grzywny rocznego czynszu za 41 grzywien z dochodów miasta Wrocławia, który po jej śmierci ma przejść ponownie na własność miasta.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów