Rozmiar: 15909 bajtów

- 0759 -

1352, 7 X, Awinion (Auinion)

Non. Octobris. Pontificatus nostri anno undecimo

Klemens VI (Clemens) za pośrednictwem prepozyta generalnego reguły augustiańskiej zatwierdza prepozytowi i całemu konwentowi Św. Ducha we Wrocławiu (Wratislauiensis) w jego posiadaniu wszystkie dobra nabyte dotychczas lub w przyszłości wraz z dochodami.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 7 X, Awinion.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów