Rozmiar: 15909 bajtów

- 0760 -

1352, 16 X, Wrocław (Wratislauia)

in die sancti Galli confessoris

W związku ze sprzedażą wsi Krępice (Crempicz) przez Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes quondam rex Boemie et comes Lucemburgensis), która to wieś ponosiła dotąd świadczenia na rzecz komory wrocławskiej (Wratislaviensis), jej mieszkańcy razem z panem tej wsi Franczkonem Radagiem (Franczkonus Radag) uzyskują od starosty wrocławskiego za 37 grzywien powtórną zgodę na podległość komorze wrocławskiej. W zamian za to starosta w imieniu króla czeskiego Karola (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex) zwalnia ich na okres 6 lat od płacenia w.w. komorze 5,5 grzywny rocznie.

Świadkowie: Jan Scoppin (Johannes) i inni.


Druk: CDS, IV, s. 202-203, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów