Rozmiar: 15909 bajtów

- 0762 -

1352, 20 X, Wrocław (Wratislauia)

XIII Kal. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdził, że Hanco z Głogowa (Glogouia), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) sprzedał Ernkonowi ze Złotoryi (Ernko de Goldberg), mieszczaninowi wrocławskiemu, i jego spadkobiercom, 1 łan pola położonego obok folwarku Gaj we Wrocławiu (Gay iacentis in Wratislauia), który on dzierżawił wraz z tym folwarkiem za roczny czynsz przeznaczony na potrzeby trędowatych przebywających w szpitalu Św. Łazarza, znajdującym się na platea Gallicorum we Wrocławiu. Wystawca zatwierdza tę transakcję z zaznaczeniem obowiązku płacenia przez nabywcę rocznego czynszu w wysokości 5 skojców na w.w. szpital trędowatych oraz dziesięciny kościołowi parafialnemu Św. Maurycego we Wrocławiu (ante Wratislauiam).

Świadkowie : Henryk scholastyk (Henricus), Piotr z Bytomia (Petrus de Bytom), Jakub Augustini (Jacobus), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Jan, prepozyt szpitala w Brzegu (Johannes ... de Brega), Klemens, proboszcz z Byczyny (Clemens ... de Byczin), Peczko Rulke, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), i Stanisław (Stanislaus), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1352, 20 X, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów