Rozmiar: 15909 bajtów

- 0764 -

1352, 28 X, Praga (Praga)

die XXVIII mensis Octob[ris]

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragen[sis]), stwierdza, że widział dokument Henryka z Głogowa (Henricus), kanonika i oficjała wrocławskiego (Wratislauiensis), sporządzony przez Jana Pauli de Policz (Johannes), kleryka diecezji praskiej (Pragensis), notariusza publicznego, w sprawie dziesięcin dla krzyżowców Św. Macieja we Wrocławiu (por. nr 754) dok. z 20 IX 1352 r. Postanowienia tego dokumentu arcybiskup Ernest zatwierdza.

Pieczęć z kontrasigillum arcybiskupa Ernesta.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 166.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów