Rozmiar: 15909 bajtów

- 0766 -

1352, 11 XI, Ziębice (Munsterberg)

in die Martini conffessoris benedicti

Heynmann[us] de Landisberg stwierdza, że za zgodą żony i dzieci sprzedał Janowi (Johannes), młynarzowi, kawałek ziemi w pobliżu młyna najniżej położonego w Starczówku (Altmanstiorf) za 1 grzywnę oraz 2 miary żyta. Nabywca i jego następcy mają corocznie dawać sprzedającemu i jego następcom 2 kurczęta.

Świadkowie: Jan Len (Johannes), komendator szpitala w Ziębicach (prope Munstirberg), Paweł de Pomerio (Paulus), Heynczco Schof, Heynzco de Sybotyndorf, Paweł Opolleri (Paulus), Jan (Johannes), młynarz z młyna pospolicie zwanego Tonmoyl, Mikołaj (Nicolaus), pisarz sługa szpitala.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 167.
Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg, lII, s. 97, nr 55.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów