Rozmiar: 15909 bajtów

- 0767 -

1352, 14 XI

fer. quarta infra octavas beati Martini episcopi

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, oznajmia, że sprzedał sądownictwo krajowe (Landgericht) w okręgu Góry Śl. (Gora) za 11 grzywien braciom Henczlinowi i Franczkonowi von Koslik, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu przez wasali z prawego brzegu Odry. Wykluczeni pozostają natomiast z prawa nabycia: książęta i panowie, a szczególnie Henslin Rackwicz i mieszczanie górowscy. Po zwrocie 11 grzywien w.w. książę zostaje znów właścicielem tego sądownictwa, jeżeli zaś umrze sądownictwo to może wykupić Henryk V, książę żagański.

Regest: CDS, XXVIII, s. 25, nr 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów