Rozmiar: 15909 bajtów

- 0768 -

1352, 22 XI, Wrocław (Wratislauia)

X Kal. Decembris

Andrzej de Roslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności na posiedzeniu sądu została zawarta ugoda między Mikołajem, opatem klasztoru w Lubiążu (Nicolaus ... Lubensis), i jego prokuratorem Janem Conoplatem (Johannes Conoplath), notariuszem kapitulnym wrocławskim (Wratislauiensis) a Wernerem de Owlok (Wernherus), giermkiem wrocławskim (Wratislauiensis), dotycząca młyna położonego między wsiami Ossek i Noua curia nad rzeką Strzegomką (Pełcznica) (Polsnicz), następującej treści: 1. Obie strony mają zachować wszystkie dawne i nowe drogi prowadzące do w.w. młyna. 2. Do naprawy jazu, który popularnie nazywa się "dy Wer", zobowiązani są mieszkańcy wsi Ossek i klasztor lubiąski (Lubensis), tak jak to było dawniej, faszynę zaś i drewno do regulacji powinien dostarczyć klasztor. 3. Mieszkańcy wsi Ossek mają prawo korzystać ze wspólnych pastwisk położonych w pobliżu młyna. 4. Młynarz w.w. młyna powinien wejść w skład sądu wsi Ossek. 5. Pręt lasu, który posiadał Werner de Owlok (Wernherus), oraz chłopi ze wsi Ossek mają należeć do klasztoru lubiąskiego. 6. W wypadku sprzedaży młyna powinna być spisana umowa z podaniem warunków tej alienacji.

Wystawca zatwierdza warunki niniejszej umowy pod karą ekskomuniki.

Świadkowie : Mikołaj de Schellendorph (Nicolaus), kantor głogowski (Glogouien[sis]), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Piotr z Gostynia (Petrus de Gostina), Beldonus z Prószkowa (Proschcow), Jan z Lubeka (Johannes de Lubek), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Mikołaj Franczconis de Ransin (Nicolaus), Jan Modlici de Wylczow (Johannes) i Jan Wernheri (Johaunes) z Leśnicy (de Lesna), notariusze publiczni, i Piotr Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... de Frankinstein), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.

Pieczęć oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 312.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów