Rozmiar: 15909 bajtów

- 0769 -

1352, 22 XI

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, zatwierdza przeniesienie prawa własności do 5 łanów czynszowych i 0,5 grzywny czynszu na połowie karczmy w Dobroszowie (Dobyrschyn) i 5 łanów w Żerowie (Schyrow) przez Małgorzatę Schomenynne na jej syna Pawła jako jego ojcowiznę.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 9, nr 71.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów