Rozmiar: 15909 bajtów

- 0770 -

1352, 23 XI

in die sancti Clementis pape et martiris

Heinco zwany z Głubczyc (Heinco dictus de Lubschicz) dla zbawienia własnego i swoich żon: Katarzyny (Katherina) i Zofii (Sophia) funduje w Głubczycach, w domu położonym w pobliżu domu Rudgera de Schonburn (Rudgerus), klasztor żeński złożony z 9 zakonnic oraz przyznaje im następujące uposażenie: opatce (soror magistra) tego klasztoru 4 miary żyta, a pozostałym mniszkom po 2 miary każdej, ponadto całemu konwentowi 4 miary żyta, za które może nabyć opał na lato, darowizny te mają pochodzić z należącego do fundatora młyna w Rusinie. Z lasu w Slegilberg fundator przeznacza zakonnicom 6 wozów drewna rocznie w jesieni. Opatce ofiaruje on 1 ciężką grzywnę rocznego czynszu z młyna w Nuwendorf i z 8 łanów należących niegdyś do Ulryka de Noua villa (Ulricus). Opatkę tego klasztoru zobowiązuje do ufundowania 2 mszy, a cały klasztor do odbudowy domu w wypadku jego zniszczenia. Powyższy klasztor poddany jest władzy każdorazowego proboszcza w Głubczycach.

Świadkowie: brat Konrad, proboszcz w Głubczycach (Conradus ... Lubschicz), wójt Jan (Johannes), rajcy: Henningus, Schoponis, Maciej Birchner (Mathias) Piotr Richlini (Petrus) i Prunlinus, ławnicy: Jan Schopponis (Johannes), Piotr Quatemper (Petrus) i inni przysięgli i starsi, którzy na prośbę wystawcy przywiesili do dokumentu pieczęć małą.

2 pieczęcie.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Głubczyc, sygn. 1352, 23 XI.
Druk: tłumaczenie F. Minsberg, Geschichte der Stadt Leobschütz, Neise 1828, s. 231-233.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów