Rozmiar: 15909 bajtów

- 0771 -

1352, 25 XI, Wrocław (Wratislauia)

die sancte Katherine Virginis

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregen[sis], oznajmia, że Gerhard (Gerhardus) zwany syn kowala "filius Fabri" i jego syn Jan (Johannes) sprzedali opatowi Wilhelmowi (Wilhelmus) z klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislauiam) i jego konwentowi 3 łany orne we wsi Stanowice w okręgu oławskim (Arnoldiuilla ... Olauiensis districtus) ze wszystkimi prawami i przynależnościami. Księżna potwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj Zcambor (Nicolaus), rycerz, Schenco z Kruszyny (de Schonow), Wolframus z Przyłęku (Frankinberg), Henryk ze Smogorzowa (Henricus de Smogrow) i Apeczko z Wiadrowa (Wedrow), Hanco z Wierzbna (Wyrbin) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 331.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów