Rozmiar: 15909 bajtów

- 0772 -

1352, 27 XI, Świdnica?

indicione sexta, quinto Kal. Decembris

Mikołaj Henrici de Schorbus (Nicolaus), kleryk miśnieński (Misnensis), notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności i niżej wymienionych świadków Jan z Grodkowa (Johannes de Grotkow), rektor szkoły w Świdnicy (Swidenicz), sporządził testament, w którym za zgodą swej żony Anny (Anna) podzielił 10 grzywien rocznego czynszu, nabytego niegdyś za 90 grzywien od Piotra Smollona (Petrus Smollonus), mieszczanina świdnickiego (Swidnicz), w następujący sposób: 1 grzywnę otrzymują dysponenci tego czynszu, którymi ustanawia proboszcza i altarzystę kościoła Św. Michała w Świdnicy (Swidnicz), 0,5 grzywny przeznacza na pokrycie kosztów pogrzebu 2 biednych uczniów, 0,5 grzywny na inne pogrzeby,1 wiardunek wikariuszom świdnickim za odprawianie mszy w rocznicę śmierci darczyńcy Jana i jego żony Anny, 0,5 wiardunku dla dzwonnika, który będzie sprawował swoje powinności w czasie odprawiania tych mszy, 1 wiardunek dla zarządcy kasy kościelnej z przeznaczeniem na cele budowlane, 1 wiardunek konwentowi dominikanów świdnickich i 1 wiardunek franciszkanom świdnickim za odprawianie mszy w rocznicę jego śmierci, 1 wiardunek przeznacza na potrzeby chorych w szpitalu świdnickim, 2 grzywny cystersom w Krzeszowie (Grysouia), 5 grzywien dożywotnio dla swej córki Łucji (Lucia), a po jej śmierci cystersom w Krzeszowie w zamian za odprawianie mszy rocznicowych.

Świadkowie: Hammanus, proboszcz w Maniowie (Manow), Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nisa), Henryk Schaffdorf (Henricus), Otto de Gunczlinowicz, Mikołaj de Tirpicz (Nicolaus), altarzyści w Świdnicy (Swidnicz), Konrad z Ząbkowic Śl. (Conradus de Frankinsteyn) i Pesco, wikariusze w Świdnicy (Swidnicz), oraz Mikołaj Henrici de Schorbus (Nicolaus), kleryk miśnieński (Misnensis), który spisał ten dokument.


Uwaga! Ogólna liczba 10 grzywien nie zgadza się z ilością nadanych.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 27 XI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów