Rozmiar: 15909 bajtów

- 0773 -

1352, 27 XI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. tercia post diem beate Katherine virginis

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), potwierdza darowiznę, jaką uczynił obecnie nieżyjący jej mąż książę brzeski Bolesław (Boleslaus) z czynszu książęcego we wsi Stanowice (Arnoldsdorf alias Stanowicz) w okręgu oławskim (Olauiensis), na rzecz Tomasza, inaczej zwanego Piotrem (Thomas alias Petrus), premonstratensa oraz biskupa tytularnego Sarepty (Sareptensis).

Świadkowie: Hanco Engilgeri, Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia), Jan Bryger (Johannes), Apeczko z Wiadrowa (Wedrow), Peczko de Swobsdorf, Hanco Jezer, Jan (Johannes), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 332.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów