Rozmiar: 15909 bajtów

- 0774 -

1352, 29 XI, Legnica (Legnicz)

fer. quinta in vigilia sancti Andrae Apostoli

Arnold z Nysy (Arnoldus de Nysa), burmistrz, Sydilmannus z Brochocina (de Brocotindorph), Mikołaj Pfutir (Nicolaus), Mikołaj Kolbenow (Nicolaus), Mikołaj Hermenczil (Nicolaus), rajcy, Henryk Isinberg (Henricus), Jan Michilsdorph (Johannes), Ebirhardus Gottschow, Jan Wernheri (Johannes), Henryk Sporer (Henricus), Jan Haynow (Johannes), Mikołaj Dyrskowicz (Nicolaus), ławnicy, i starsi cechów: Jerzy Brocotindorph (Georgius) i Tyczco Pellifex - sukiennicy, Jan Luban (Johannes), Jan Lantmair (Johannes) - rzeźnicy, Peczko Heyder, Jan Rothin (Johannes) - piekarze, Jan Virczigmark (Johannes), Peczko de Heyda - szewcy, Thilo de Setauia, Herman de Rychenow (Hermannus) - tkacze, Jan Crideler (Johannes) Peczco Moyes - karczmarze, Tyczco Beseuerkil, Henryk Taphart (Henricus) - krawcy, Cunczelinus Grecz, Jan Johannis (Johannes), Jan Goltberg (Johannes) i Heynuschius - kuśnierze; oznajmiają, że Sydlo z Brochocina (de Brocotindorph), notariusz Wacława, księcia Śląska i pana Legnicy, jako prokurator miasta Legnicy został upoważniony do oświadczenia przed biskupem wrocławskim, kapitułą i oficjałem, iż miasto zobowiązało się wypłacić Wacławowi, księciu legnickiemu, 34 grzywny ze swoich dochodów.

Świadkowie: Ulricus de Landiscrone, kanonik legnicki (Legniczensis), Heyneo, kustosz lubuski (Lubucensis) i kanonik legnicki (Legniczensis), Henryk de Potwinsdorph (Henricus), proboszcz w kościele Św. Piotra w Legnicy (Legnicz), Mikołaj, wicearchidiakon legnicki (Legniczensis), Jan z Mierczyc (Johannes de Merschicz), Jan Engilgeri (Johannes) i Sydilmannus, wikariusze kolegiaty Grobu pańskiego w Legnicy (Legnicz).


Regest: z ekscerptowanymi fragmentami dokumentu: Urk. d. Stadt Liegnitz, s.13l, nr 186


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów