Rozmiar: 15909 bajtów

- 0775 -

1352, 5 XII, Praga

in vigilia beati Nicolai confessoris

Purchardus, burgrabia magdeburski (Meydeburgensis), sędzia dworu czeskiego, stwierdza, że między Ernestem, arcybiskupem praskim (Arnestus ... Pragensis), występującym w imieniu prepozyta klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku (Glacz), a spadkobiercami Jurzate de Melnico zaistniał spór o dziedziczenie wsi Kostomłoty (Costomlat). Rozstrzygnięcie tej sprawy zostało za zgodą Karola, króla czeskiego (Karolus Romanorum rex et Boemie rex), przekazane wystawcy, który stwierdza na podstawie wyroku sądu, iż wieś tę nabył dla klasztoru drogą kupna arcybiskup Ernest. Wyrok, w tej sprawie zapadł ostatecznie na posiedzeniu sądu w r. 1352, 30 X (fer. tercia post festum Symonis et Jude Apostolorum), stwierdzający, że: Lewe, zwany de Costomlat, posiadał tę wieś bezprawnie przez wiele lat, a prawowitym jej właścicielem powinien być w.w. klasztor.

Świadkowie : Henryk de Luchtemburg (Henricus), Benessius de Wartenberch, Andrzej de Duba (Andreae), Tasso de Skubrow, Wilhelm de Skaly (Wylhelmus), Sdenko de Sternberch, Bogusław de Crassicow (Bohuslaus).


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 142-143.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów