Rozmiar: 15909 bajtów

- 0776 -

1352, 7 XII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino beati Nicolai confessoris

Wacław i Ludwik, książęta Śląska, panowie Legnicy i Brzegu (Wenceslaua et Ludwicus fratres ... duces Slesie et domini Legnicensis ac Bregensis), oświadczyli, że ze wsi Osiek (Heynrichsdorph alias Ossek), Nouenyno, Grochowiska (Grozeschowicz), Janików (Janicow) i Prędocin (Pramsyn) w okręgu oławskim i brzeskim (Olauiensis et Bregensis), należących od dawna do kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) wraz z pełnymi prawami i swobodami, ich ojciec książę Bolesław (Boleslaus quondam dux Slesie et dominus Bregensis, pater noster) bezprawnie sprzedał dochody z tytułu prawa książęcego Nankerowi zwanemu Dobrogosch (Nankerus) i Janowi, czyli Hancowi (Johannes alias Hanco) niegdyś z Lubina (Lubyn), którzy obecnie zrzekają się swoich praw do tych wsi, a wystawcy niniejszego dokumentu uwalniają je od ciężarów prawa książęcego, przyrzekając jednocześnie, iż nie będą w przyszłości ich niczym obciążać.

Świadkowie : Henryk de Landiscrone (Henricus), Gawynus Abscacz, Mikołaj Schambory (Nicolaus), Hartungus de Solcz, rycerze, Hanco Engilgeri, Ekhardus Solcz, Hanco Briger, Mikołaj, dziekan legnicki (Nicolaus ... Legnicensis),. kanclerz w.w. książąt wystawców, qui presencia habuit in comisso.

Dwie pieczęcie: księcia Wacława (duża z kontrasigillum) oraz Ludwika (mała)


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 59.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 59 a, 493 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów