Rozmiar: 15909 bajtów

- 0777 -

1352, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

Id. Decembris

Andrzej de Rasslawicz, kanonik i oficjał wrocławski, oznajmia, że Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, za zgodą swojego brata Ludwika, księcia Śląska, pana Legnicy i Lubina, oraz mieszczan Henryka von Ysinberg i Piotra Hammonis, z polecenia burmistrza miasta Legnicy Arnolda z Nysy i rajców Sydla z Brochocina (Brockotyndorf), Mikołaja Phuter, starszych cechowych: piekarzy - Mikołaja Hermenczil, rzeźników - Mikołaja Kolbenow, jak i innych mistrzów cechowych oraz ławników sprzedał Tylonowi, pisarzowi i mieszczaninowi wrocławskiemu, roczny czynsz z dochodów miasta Legnicy w wysokości 33 grzywien za 197 grzywien.

Świadkowie: Cunczco ze Skałki (Schalcow), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Konrad de Hoenstete (Conradus), Piotr z Bytomia (Petrus de Buytum), kanonicy wrocławscy, Mikołaj (Nicolaus), dziekan kolegiaty Bożego Grobu w Legnicy (Legnicz), Henryk, pleban w Lubinie (Henricus ... Lubyn), Heynchynus de Rechinberg, Hanco Engylgeri, Burgoldus Slewicz, feudałowie księcia Ludwika legnickiego.


Regest: z ekscerptowanymi częściami dokumentu: Urk. d. Stadt Liegnitz, s.131, nr 188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów