Rozmiar: 15909 bajtów

- 0778 -

1352, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

Id. Decembris

Cunczko de Schalkow, dziekan głogowski (Glogouiensis), administrator w sprawach duchownych kościoła wrocławskiego (Wratislauiensis), Henryk (Henricus), scholastyk wrocławski, sędzia kapituły wrocławskiej, oznajmiają, że w ich obecności Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, za zgodą swojego brata księcia Ludwika, pana Lubina, oraz Sydlona z Brochocina (Brocotindorph), notariusza księcia Wacława, jako prokuratora burmistrza legnickiego Arnolda z Nysy, rajców: Sydlona z Brochocina (Brocotindorph), Mikołaja Phuter, starszych cechów: piekarzy - Mikołaja Hermenczil, rzeźników - Mikołaja Kolbenow, jak też innych starszych cechów i ławników sprzedał Marcinowi Abscacz, kanonikowi wrocławskiemu, 5,5 grzywny czynszu z dochodów miasta Legnicy za 49,5 grzywny.

Świadkowie: Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Konrad de Hoensteten (Conradus), Piotr z Bytomia (Petrus de Buthum), kanonicy wrocławscy (Wratislauiensis), Mikołaj (Nicolaus), dziekan kolegiaty Bożego Grobu w Legnicy (Legnicz), Henryk jHenricus), proboszcz w Lubinie (Lubin), Henchin de Rechenberg, Hanco Engilgeri, Burcoldus Slewin, feudałowie księcia Ludwika, pana Lubina.


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 131-132, nr 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów