Rozmiar: 15909 bajtów

- 0779 -

1352, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die sancte Lucie virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, zaświadcza, że Arnold, syn zmarłego Małego Guntera (Parvus Guntherus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał Mikołajowi (Nicolaus) i Piotrowi (Petrus), braciom zwanym Pastricz, mieszczanom wrocławskim, 9 część folwarku w Sulimowie (allodium in Silmenow) liczącą 5 łanów, z częścią dworu, z prawem połowu ryb, szczególnie w rybniku w Siechnicach (Czechnicz).

Ekscerpt: CDS, IV, s. 142, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów