Rozmiar: 15909 bajtów

- 0780 -

1352, 15 XII, Racibórz (Rathibor)

Sabato post festum beate Lucie virginis

Rajcy raciborscy (Rathiborienses): Peczco Czulcz, Jan Saganeri (Johannes), Mikołaj Simerol (Nicolaus), Piotr Helt (Petrus), Jan Sartoris (Johannes), oraz ławnicy: Henryk Sabenkegil, Hanco Sutor, Hanco Hidinrice, Thiczo Ann, Wawrzyniec de Oswanczin (Laurencius), Pasco Sartor, oznajmiają, że Fritko zwany Stral sprzedał za zgodą żyjących rodziców wieś Ligota Książęca (Elgot) konwentowi dominikanek w Raciborzu (Rathbor). Jeżeli ktoś naruszy prawa konwentu do tej wsi sprzedający wypłaci 200 grzywien tytułem odszkodowania. Wolę wystawcy potwierdzają pieczęcie Raciborza (Rath[ibor]), Fritkona Sigroda de Slauicow (Fritkonus Sigrodus) i Verkona de Slauicow (Verkonus).

Druk: CDS, II, s. 153-154, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów