Rozmiar: 15909 bajtów

- 0781 -

1352, 18 XII, Świdnica (Swidnicz)

in dem nehesten dinstage vor sente Thomas tag des heyllegen czwelfboten

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge von Slezien Herre von Furstenberk und czur Swydnicz), nakazuje rajcom i mieszczanom: Świdnicy (Swydnicz), Dzierżoniowa (Rychinbach), Niemczy (Nympcz), Strzegomia (Stregon), Świebodzic (Vriburk), Bolkowa (Hayn), Kamiennej Góry (Landishute), Dobromierza (Fredeberk), Jawora (Jauwir), Świerzawy (Schonaw), Wlenia (Leyn), Jeleniej Góry (Hyrsberk), Gryfowa Śl. (Gryfenberk), Bolesławca (Bonczelaw), Nowogrodźca (Nuwenburk) posługiwać się monetą, świdnicką (Swydnicz) pod karą grzywny 1/2 wiardunku. Karę tę mogą anulować landwójtowie i wójtowie dziedziczni.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 18 XII, Świdnica.
Druk: CDS, XII, s. 64, nr 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów