Rozmiar: 15909 bajtów

- 0782 -

1352, 25 XII, Wrocław

in Weynachtlichen tagen

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wencislaus ... Herczog in Slezien der erste und Herr zu Ligniz), nadaje Engilgerowi wszystkie dochody we wsi Piskorzów (Peiskerau).

Świadkowie: Henryk von Landskron, Hensil von Mayenwald.


Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 152, s. 20, nr 60.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów