Rozmiar: 15909 bajtów

- 0783 -

1352, 28 XII, Wrocław

Brat Wernherus, prowincjał franciszkanów prowincji saskiej, widymuje dokument z 25 VI 1351 r., w którym ksieni klarysek wrocławskich nadaje Tilonowi 5 grzywien czynszu ze Szczepina (por. nr 478).

Świadkowie: Franciszek, biskup tytularny Cantani (Franciscus Canthicensis), Mikołaj (Nicolaus), kustosz, Piotr de Molheym (Petrus), gwardianin, Jan de Dankow (Johannes), zakrystian wrocławski.


Regest: MGF, I, s. 56-57, nr 186.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów