Rozmiar: 15909 bajtów

- 0786 -

1353

Dokument Hannusa von Maltwicz w sprawie przyznania połowy folwarku w Tłumaczowie (Tunschendorf) jego szwagierce Małgorzacie, wdowie po Eberhardzie von Maltwicz.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XV, s. 226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów