Rozmiar: 15909 bajtów

- 0787 -

1353

Hannus (von Malticz) i wdowa po jego bracie Eberhardzie sprzedali 11 łanów z dziedzictwa Eberharda w Borkowie Hartungowi von Nymand.

Wzmianka; Z. f. G. Schl., XIV, s. 217.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów