Rozmiar: 15909 bajtów

- 0789 -

1353

Karol, król rzymski i czeski, w li¶cie do księżnej Agnieszki zobowi±zuje się, że nie będzie mianował nowych burgrabiów i urzędników w zamkach i miastach ziemi ¶widnickiej.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 D, nr 377, s. 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów